Madeira - levady

Levada Rabacas

Levady jsou zavlažovací kanály, které se objevují na celé Madeiře. Jedná se o unikátní výtvor lidské ruky, který je pro ostrov tolik charakteristický. Název pochází z portugalského „levar“ což znamená „nosit“, „přenášet“.

Vznik levad je spojen s prvními obyvateli ostrova, což znamená , že tyto kanály byly budovány už od konce 15.století. Jelikož vznikaly ve velmi náročném členitém, často skalnatém terénu, v pozdějších dobách se na jejich stavbě podíleli i zajatci a otroci. Důvod pro stavbu levad byl čistě praktický, měly přivádět vodu z vlhčích hornatých oblastí ostrova do sušších, sluncem vyprahlých částí . Významně tedy napomáhaly rozvoji zemědělství, na němž záviselo hospodářství ostrova.

Dnes zde naleznete v různých terénech přibližně 4150 km těchto umělých struh. Kanály jsou obvykle asi půl metru až metr hluboké a několik desítek centimetrů široké. Důležité pro turisty je, že podél levad byly vybudovány stezky. Původně to bylo kvůli údržbě vodní cesty. Dnes jsou tyto pěšiny hojně využívané návštěvníky k pěší prohlídce zdejší přírody. Díky nim se poměrně pohodlně dostanou do míst, která jsou autem nepřístupná. Přestože se kanály vinou po hornaté krajině, je jejich výhodou relativně malé převýšení, takže turistiku podél levad zvládnou i méně zdatní jedinci.

Ve většině turistických průvodců je možné najít návrhy tras podél různých kanálů. Také některé místní agentury se specializují na doprovázení zájemců o tento druh poznávání ostrova.

Zájezdy na Madeiru

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Heydukova 1589/6, 180 00, Praha 8
tel: 241 432 483
mob: 777 845 575
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz