Madeira - informace

Porto Moniz

Madeira je hlavní a největší ostrov Madeirského souostroví, které leží v Atlantském oceánu cca 580 km západně od Maroka. Souostroví je součástí tzv.Makaronézie, do které patří též Azorské, Kanárské a Kapverdské ostrovy. Administrativně Madeirské souostroví patří Portugalsku, od r.1976 má status autonomní oblasti.

Madeirské souostroví se skládá z vlastní Madeiry (741km2), ostrova Porto Santo (43km2) a ze 4 neobydlených ostrovů vzdálených asi 20 km od Madeiry. Dalších 5 malých, též neosídlených ostrůvků se nachází ve vzdálenosti přes 300 km směrem na jih.

Na Madeiře žije přibližně 240.000 obyvatel, na ostrově Porto Santo dalších skoro 5.000. Zatímco hornaté vnitrozemí je až na výjimky téměř pusté, jižní pobřeží ostrova je hustě osídleno. Hlavním městem souostroví je Funchal se 100.000 obyvateli.

Před příchodem Portugalců v 15.st. století zde nežili žádní domorodci. Dnešní obyvatelé sami sebe nazývají Madeiřany, národnostně to jsou především Portugalci, někteří s anglickými či francouzskými kořeny. Oficiálním jazykem je portugalština, poměrně rozšířená je angličtina.

Madeira je vulkanického původu, poslední sopečný výbuch se zde odehrál před cca 7000 lety, poslední větší zemětřesení postihlo ostrovy v 18.století. Přes svoji malou rozlohu je poměrně hornatým ostrovem, nejvyšší hora Pico Ruivo dosahuje 1862m n.m.

Díky své geografické poloze je zde příjemné subtropické klima po celý rok. Teplota vody je ovlivňována Golfským proudem (v létě 26st., v zimě 18st.). Vliv Atlantského oceánu zmírňuje letní horka a přináší dostatek srážek v průběhu celého roku.

Vzhledem k těmto faktorům je ostrov celoročně pokryt bohatou vegetací s množstvím pestrobarevných květů. Díky tomu bývá Madeira nazývaná „ostrovem věčného jara“ . K rozmanitosti zdejší flóry přispívá též mimořádná vertikální členitost terénu.

Image ostrova jakožto květinového ráje je každoročně podporován konáním „Slavnosti květů“ (Festa da Flor). Tento svátek se slaví každoročně o víkendu po Velikonocích. Ulicemi vyzdobenými květy prochází průvody s květinovými alegorickými vozy. Tak jako v řadě zemí latinsko-amerického kuturně-historického okruhu je i zde mimořádně populární únorový karneval.

V minulosti byla Madeira chudým ostrovem, závislým především na místním zemědělství. V dnešní době hraje zemědělství sice stále významnou roli. Za zmínku stojí především pěstování banánů a vinné révy, ze které se vyrábí vyhlášené dezertní víno Madeira. Avšak nejdůležitějším zdrojem příjmů se stal turistický ruch. Turisté sem přijíždějí kvůli příjemnému klimatu během celého roku, kvůli neskutečně bohaté flóře a kráse zdejší přírody. Jediné, co zde návštěvníci budou hledat marně (až na jednu výjimku), jsou písčité pláže. Jeden z reklamních sloganů říká: „Spíše než ke koupání je Madeira ke koukání“. To, co ale nemá hlavní ostrov Madeira, má sousední Porto Santo. Zde se nachází nejdelší pláž v Portugalsku dlouhá 9km. Mezi turisty tradičně převládají Angličané. Madeira patří mezi dražší výletní destinace, její turistická infrastruktura je nejspíše přizpůsobena movitějším klientům.

Zájezdy na Madeiru

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Heydukova 1589/6, 180 00, Praha 8
tel: 241 432 483
mob: 777 845 575
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz